Termeni și Condiții

Bine aţi venit pe site-ul www.inventiveauto.ro!
Vă invităm să citiţi cu atenţie capitolul Termeni şi Condiţii – proprietate a societăţii Inventive Auto Services SRL.
Prin simpla accesare a paginii web mai sus mentionate, utilizatorii înțeleg că se supun și sunt de acord, necondiționat, cu Termenii şi Condiţiile de utilizare. Inventive Auto Services SRL își asumă dreptul de a face modificări cu privire la aceștia, fără nicio altă notificare în prealabil.

Inventive Auto Services SRL
Înregistrată la Registrul Comerţului cu J40/14590/2013
CUI RO 32516914

Dreptul de Proprietate

INVENTIVE AUTO SERVICES SRL este autorul site-ului www.inventiveauto.ro. Întregul conţinut al acestui site – texte, slogan, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, fotografii, desene, imagini – este proprietatea SC Inventive Auto Services SRL şi este apărat de Legea dreptului de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Aplicarea, imitarea, reproducerea şi utilizarea acestora, parţial sau total, fără autorizarea scrisă din partea INVENTIVE AUTO SERVICES constituie delict de reproducere frauduloasă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Numele şi sigla Inventive Auto Services sunt proprietatea INVENTIVE AUTO SERVICES şi sunt protejate prin drepturile de autor şi de proprietate intelectuală referitoare la protecţia modelelor înregistrate.

Accesul la informaţii

Inventive Auto Services SRL asigură accesul utilizatorilor pe site-ul www.inventiveauto.ro în interes personal, dar nu conferă drepturile de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii.

Administrarea şi actualizarea site-ului

Inventive Auto Services SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi în orice mod accesul la site, conţinutul acestuia, precum şi conţinutul capitolului Termeni și Condiţii de utilizare, integral şi/sau parţial, fără a fi obligată să notifice în vreun fel utilizatorii site-ului. Intră în responsabilitatea/obligaţia acestora din urmă să se raporteze în mod regulat la acest capitol pentru a verifica Termenii şi Condiţiile actualizate. Orice modificare este considerată ca fiind acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului, prin simpla accesare şi/sau utilizare a acestuia.

Drept aplicabil

Prezentele prevederi ale capitolului Termeni şi Condiţii, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcţionarea/disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor şi Condiţiilor prezentate şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Date fără caracter personal

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la completarea formularelor de feed-back sau orice altă sugestie din partea dumneavoastră sunt utilizate fără restricţii de către Inventive Auto Services SRL, exclusiv în analize interne pe baza indicatorilor de performanţă (fără a fi publicate analize în detaliu cu referire la marca autoturismului sau alte informaţii ce pot avea caracter personal) şi exclusiv pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de către INVENTIVE AUTO SERVICES SRL.

Be inventive ... trust Inventive Auto ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone