Politica Service

politica

INVENTIVE AUTO SERVICES SRL urmăreşte atât satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare,  cât şi îmbunătăţirea continuă a calitaţii serviciilor oferite clienţilor, în condiţii de rentabilitate economică pentru firmă şi de menţinere a reputaţiei firmei pe piaţa de profil.

INVENTIVE AUTO SERVICES SRL se angajează în identificarea, evaluarea, prevenirea poluării şi controlul pericolelor privind prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor, precum şi a activităţilor conexe prestate de societate.

Conducerea îşi asumă responsabilitatea de a respecta şi a se conforma cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile cu referire la aspectele de mediu.

OBIECTIVE CADRU PENTRU ANUL 2015:

  • Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor specifice în scopul asigurării realizării atribuţiilor conform obiectului de activitate.
  • Creşterea nivelului calitativ al serviciilor prestate şi diversificarea acestora.
  • Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale prin noi achiziţii de aparatură şi lucrări de investiţii.
  • Creşterea încrederii în strategiile activităţii prestate prin acţiuni de informare, conştientizare şi stimulare a interesului clienţilor, ca răspuns adecvat multitudinii şi varietăţii de servicii aparent similare existente pe piaţa de profil.

Subliniem că realizarea acestor obiective face obiectul unor acţiuni permanente ale INVENTIVE AUTO SERVICES SRL.

Politica INVENTIVE AUTO SERVICES SRL este înţeleasă, aplicată şi menţinută la toate nivelele societăţii, conducerea asigurând resursele materiale, financiare şi umane pentru atingerea obiectivelor stabilite.

 

 

CLIENȚII NOȘTRI NE RECOMANDĂ!

 

Recenzii
Aprecieri
Rating
4 based on 5 votes
Categorie
Servicii InventiveAuto
Be inventive ... trust Inventive Auto ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone